جهت خرید یا تمدید اکانت خود, میتوانید مبلغ سرویس مورد نظر را از طریق پرداخت کارت به کارت, به کارت شماره ۵۴۷۹-۸۲۲۴-۲۳۱۳-۶۲۸۰  

واریز کرده و رسید یا شماره تراکنش را همراه با آدرس ایمیل خود به تلگرام ما به آیدی [email protected] یا شماره ۳۵۸۴۶۵۲۲۸۳۶۵+ ارسال نمایید.

مشخصات اکانت شما پس از تایید, حداکثر طی ۳-۱ ساعت کاری به آدرس ایمیل شما ارسال میشود.
اکانت هایی که بعد از ساعت ۸ شب خریداری میشوند, صبح روز بعد ارسال میشوند.
با سپاس

اکانت هایی که بعد از ساعت ۸ شب خریداری میشوند, صبح روز بعد ارسال میشوند.

با سپاس